NTIM

NTIM
Not That It Matters

Abbreviations SMS and Internet. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Ntim — Benjamin Aggrey Ntim ist ein führender Politiker und Hochschullehrer in Ghana. Er ist seit dem 1. August 2007 amtierender Minister für Kommunikation im Kabinett von John Agyekum Kufuor. Zuvor war er bereits Vizeminister im selben Ministerium… …   Deutsch Wikipedia

  • Ntim Gyakari — (died 1701) was the last fully independent ruler of Denkyira, a state in the boundaries of the modern nation of Ghana. He is viewed in Denkyira history as having been a leader of poor judgment.[citation needed] One of his early actions was to… …   Wikipedia

  • NTIM — Not That It Matters …   Glossary of chat acronyms & text shorthand

  • Benjamin Aggrey Ntim — ist ein führender Politiker und Hochschullehrer in Ghana. Er ist seit dem 1. August 2007 amtierender Minister für Kommunikation im Kabinett von John Agyekum Kufuor. Zuvor war er bereits Vizeminister im selben Ministerium unter seinem… …   Deutsch Wikipedia

  • təntiməx’ — I (Ağcabədi, Gədəbəy, Qazax, Tərtər, Şəmkir) bax təntimax II. – Mənnən o qədər söz soruşduηuz ki, axırda təntidim (Ağcabədi); – Bu sa:t mə:m özüm təntimişəm (Gədəbəy); – Ayna xanım təntidi, tərsinə tutdu (Şəmkir) II (Qazax) darıxmaq. – Dəyirmanda …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təntimə — «Təntimək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təntimək — f. dan. Tələsmək, darıxmaq, hövsələsini itirmək, tələsməkdən canı sıxılmaq. Baş çatlayır istidən; Göydən yerə od yağır; Dəvələr də təntiyib; Yeriyir ağır ağır. B. V.. <Nailə:> Allah məni öldürsün, qardaş, lap acından təntidin, – deyə mənim… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • antimacassar — /ˌæntiməˈkæsə/ (say .anteemuh kasuh) noun an ornamental covering for the backs and arms of chairs, sofas, etc., to keep them from being soiled. {anti + Macassar, hair oil obtained from Macassar} …  

  • antimagnetic — /æntimægˈnɛtɪk/ (say anteemag netik) adjective of or made of a substance which resists the effect of a magnetic field: an antimagnetic watch …  

  • antimalarial — /ˌæntiməˈlɛəriəl/ (say .anteemuh lairreeuhl) adjective 1. preventive of or efficacious against malaria. –noun 2. an antimalarial agent …  

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”